ดาวน์โหลด

โปรแกรมที่จำเป็นในการใช้งาน
ชื่อโปรแกรม
TSU Desktop Streamer (สำหรับติดตั้ง extension บน Browser Google Chrome เพื่อใช้งานการแสดงหน้าจอร่วมกัน หรือการแชร์หน้าจอ) ดาวน์โหลด