TSU e-Conference เป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถจัดการประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา (ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นการประชุมที่เห็นภาพ และได้ยินเสียงผู้เข้าร่วมประชุมได้พร้อมกันหลายคน ผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน เทคโนโลยีนี้ถูกผลักดันโดยกูเกิล และปัจจุบันใช้งานได้บน Chrome.

เริ่มใช้งาน   คู่มือการใช้งาน