ความต้องการการใช้งานเบื้องต้น

ความต้องการด้านเทคนิคและอุปกรณ์
Computer/Notebook :
  • CPU : ตัวประมวลผล 1 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) ขึ้นไป
  • RAM : 2 GB
  • ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 หรือสูงกว่า
ความเร็วอินเตอร์เน็ตขั้นต่ำ : 1 MB/512 Kbps
อุปกรณ์ที่จำเป็น : Web Camera , Microphone หรือ Head Set
โปรแกรมที่จำเป็น :
  • Google Chrome (เว็บเบราว์เซอร์สำหรับใช้งานระบบ)
  • TSU Desktop Streamer (สำหรับติดตั้ง extension บน Browser Google Chrome เพื่อใช้งานการแสดงหน้าจอร่วมกัน หรือการแชร์หน้าจอ)